Menu
×
Menu
Możliwość komentowania 3 standardy zarządzania projektami w 3 punktach (PMBOK, IPMA, PRINCE2) została wyłączona

3 standardy zarządzania projektami w 3 punktach (PMBOK, IPMA, PRINCE2)

Opublikowane przez | 9 maja 2013 | felieton

logo-octigo-noweW 3 krótkich punktach postanowiliśmy spisać podstawowe różnice między trzema najpowszechniejszymi certyfikatami na rynku PMP, IPMA-C i PRINCE2 Foundation oraz stojącymi za nimi standardami zarządzania projektami.
Autor: Marcin Żmigrodzki

Poniżej opisano:

  1. Co oferują 3 standardy
  2. Jakie są rodzaje certyfikacji
  3. Jak zdobyć te certyfikaty

Co oferują 3 standardy w aspekcie zarządzania projektami?

PMI (Project Management Institute, www.pmi.org) to amerykańskie stowarzyszenie zajmujące się tworzeniem i promowaniem standardów zarządzania projektami. Udziela ona praw do tworzenia oddziałów na całym świecie, między innymi w Polsce (www.pmi.org.pl).

PMI jest właścicielem zbioru dobrych praktyk PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge Guide), aktualna wersja to 5. Ów zbiór dobrych praktyk jest rozwijany od kilkudziesięciu lat przez woluntariuszy z różnych krajów. Według niego wiedza o prowadzeniu projektów dzieli się na ponad 40 procesów zarządzania projektami. Procesy te korzystają z dziesiątków technik i narzędzi. Procesy te zdaniem PMBOK® Guide można, a nawet trzeba, konfigurować w zależności od potrzeb organizacji. Dopiero ich odpowiednie dobranie tworzy tzw. metodykę prowadzenia projektów. Ponieważ PMBOK® Guide jest adaptowalny do bardzo małych i bardzo dużych projektów i zbiera dobre praktyki z całego świata, to niestety ta książka stała się niezwykle gruba – ok. 600 stron. Zatem ów standard swoją genezę ma w projektach komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy kierownika projektów.

IPMA (International Project Management Association, www.ipma.org) to zrzeszenie stowarzyszeń zarządzania projektami działających w dziesiątkach krajów, w Polsce działa przez IPMA Polska (www.ipma.org.pl).

IPMA jest właścicielem zbioru 46 kompetencji, które powinny cechować kierownika projektów, tzw. NCB (National Competence Baseline). można go za darmo pobrać z witryny IPMA. W przeciwieństwie do poprzedniego standardu NCB nie opisuje procesów ani technik zarządzania projektami. Jedynie wymienia, co kierownik projekt powinien znać. Na przykład, o ile PMBOK® Guide opisze działanie metody wartości wypracowanej oraz powie, że to jest technika należąca do procesu kontroli kosztów, to NCB powie, że kierownik projektu powinien znać metodę wartości wypracowanej nie opisując zasad jej działania. NCB też nie powie, jak zbudować metodykę zarządzania projektami w firmie, bowiem skupia się tylko na wyliczeniu umiejętności kierowników projektów, a nie zasadach współpracy i komunikacji w zespołach projektowych.

OGC (Office for Government Commerce) to agenda rządu brytyjskiego wspierająca proces zakupowy w sektorze publicznym Wielkiej Brytanii. W celu poprawy efektywności zakupów w tym sektorze opracowała szereg standardów, w tym PRINCE2 (Project in Controlled Environment). Zatem PRINCE2 swoją genezę ma w projektach sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy zamawiającego.

PRINCE2 to metodyka prowadzenia projektów składająca się z 7 procesów, kilkudziesięciu dokumentów, technik i ról. Jest to przykład konkretnego scenariusza postępowania w trakcie prowadzenia projektu. Ze wszystkim powyższych standardów PRINCE2 zawiera najmniejszy bagaż wiedzy i najprzyjemniej się go czyta. Jest to po prostu podręcznik pokazujący, jak prowadzić projekt zgodnie z PRINCE2. W porównaniu do PMBOK® Guide można by powiedzieć, że PRINCE2 to konkretny schemat prowadzenia projektów, podczas, gdy PMBOK® Guide to zbiór dziesiątków klocków, z których dopiero trzeba zbudować standard, jaki jest potrzebny w firmie.

Rodzaje certyfikacji

PMI oferuje przede wszystkim certyfikat PMP (Project Management Professional), po polsku to fachowiec w zarządzaniu projektami (niekoniecznie kierownik projektów, bo np. również pracownik biura projektów!). Niższym certyfikatem jest CAPM (Certified Associate in Project Management), a wyższym PgMP (Program Management Professional). PMP jest najbardziej rozpowszechniony (ponad 0,5 mln posiadaczy na świecie), więc tylko o nim tutaj napiszemy. PMP potwierdza, że posiadacz dogłębnie opanować PMBOK® Guide, rozumie, jak stosować procesy zarządzania projektami, adaptować je do konkretnych potrzeb oraz zna kilkadziesiąt technik projektowych. Egzamin na PMP jest najtrudniejszy w porównaniu do IPMA-C, czy PRINCE2, składa się z 200 pytań, trwa 4 godziny. Natomiast z uwagi na to, że egzamin jest testem elektronicznym, to możliwe jest sprawdzenie głównie wiedzy, ale już nie umiejętności społecznych i doświadczenia kandydata.

IPMA oferuje 4 poziomy certyfikacji A, B, C, D. A to poziom dyrektora projektów, B – kierownika większych projektów, C – kierownika projektów, D – członka zespołu projektowego. Odpowiednikiem PMP jest poziom C i o nim tu napiszemy. Poziom C potwierdza, że posiadacz nie tylko zna kilkadziesiąt technik przydatnych w prowadzeniu projektów, ale również umie je stosować w praktyce i ma odpowiednie doświadczenie. To jedyny certyfikat, w którym występuje rozmowa bezpośrednia z asesorem. Zatem on najpełniej sprawdza kompetencje kierownika projektu. Natomiast nie sprawdza znajomości metodyki, bowiem IPMA nie posiada metodyki.

W PRINCE2 proces certyfikacji jest nadzorowany przez firmę APM Group Ltd, która otrzymała takie prawo od OGC. PRINCE2 oferuje dwa poziomy: Foundation, Practitioner i Professional. Z wszystkich wymienionych wyżej PRINCE2 Foundation jest najbardziej popularny i jednocześnie najprostszy. Traktowany bywa jako papier szybki do zdobycia. Jeżeli natomiast organizacja nie stosuje dosłownie metodyki PRINCE2, to jego wartość j jest mocno ograniczona.

Droga dojścia do certyfikatu

Przed przystąpieniem do egzaminu PMP należy na stronie internetowej PMI wpisać swoje projekty. Nauka do PMP zajmuje zwykle 1 do 3 miesięcy intensywnej pracy własnej, często wzmocnionej szkoleniem przygotowującym do certyfikacji. Trudność wynika z tego, że nie tylko trzeba znać techniki projektowe, ale i trzeba umieć zaadaptować ponad 40 procesów projektowych do konkretnych potrzeb organizacji. Sprawdzana jest nie tyle literalna znajomość metodyki, ile umiejętność jej stosowania w różnych przypadkach projektowych. Dodatkową trudnością jest fakt, że test zdaje się po angielsku. Egzamin jest przeprowadzany przez niezależne centrum testowe Prometric. Trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań wyboru.

IPMA-C otrzymywane jest po 3-dniowym assessmencie. Najpierw oceniany jest życiorys kandydata oraz projekty, które wykonał, następnie zdawany jest egzamin (3 godziny), kolejny krok to warsztat projektowy, w trakcie którego kandydat jest obserwowany przez asesora, na koniec następuje wywiad z asesorem. Zatem jest to najbardziej wszechstronna i bezpośrednia ocena kandydata. Jednakże obejmuje jego wiedzę i umiejętności zarządcze, a nie dotyczy znajomości procesów projektowych (NCB to nie metodyka tylko spis kompetencji).

W przypadku PRINCE2 Foundation typowa droga to pójście na 3-dniowe szkolenie, następnie czwartego dnia 1-godzinny test pisany przy trenerze. Zdawalność praktycznie 100%. Po zdaniu Foundation można podejść do Practitioner, co oznacza zwykle kolejne 2 dni szkolenia i test.

Podsumowanie

Poniżej zamieszczono porównanie najpopularniejszych certyfikatów oferowanych przez 3 standardy.

Certyfikat

PMP

PRINCE2 Foundation

IPMA-C

Warunki wstępne 3 lata oraz 4500 godzin uczestnictwa w zarządzaniu projektami, 35 godzin szkoleń brak 3 lata  zarządzania projektami
Koszt 555 USD Ok. 1000 zł. (cenę ustala firma szkoleniowa) 7380 zł.
Typowy czas nauki* 1-3 miesiące 1-4 godzin po kursie 3 dniowym 1-4 tygodnie
Forma egzaminu Test 200 pytań w centrum Prometric Test 75 pytań w ramach szkolenia Wielowymiarowy assessment przez 3 dni
Zakres wiedzy PMBOK® Guide (ok. 600 stron), kodeks etyczny, kilkadziesiąt technik projektowych Podręcznik Managing Successful Projects with PRINCE2 (341 stron) Kilkadziesiąt technik projektowych z różnych książek i szkoleń
Ważność certyfikatu 3 lata, potem trzeba znowu zapłacić   5 lat, potem trzeba znowu zapłacić

*Typowy czas nauki dla został podany na podstawie osobistych doświadczeń i rozmów z posiadaczami certyfikatów.

Jeżeli organizacja zamierza stworzyć a następnie wdrożyć własny standard zarządzania projektami oparty na uznanym wzorcu, to PMP jest naszym zdaniem najlepszą ścieżką.
Gdy organizacja, chce tylko potwierdzić wiedzę i umiejętności swoich kierowników projektów, a jakiś standard już posiada, to IPMA-C jest najlepszą ścieżką, choć jest ona kosztowna.
Jeżeli zaś, organizacja zamierza stosować metodykę PRINCE2, to najlepiej wybrać certyfikację Foundation plus ewentualnie Practitioner ze względu na łatwość zdobycia i cenę.

Contact Us