Menu
×
Menu

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Firma zajmuje się przygotowaniem i zarządzaniem projektami UE z programów: PO Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także organizacją szkoleń i kursów zawodowych oraz specjalistycznych. Obecnie WIRPiE zarządza ponad 30 projektami unijnymi, m.in. dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz 50+, a także edukacyjnymi dla szkół ponadgimnazjalnych w Ratajach, Chodzieży, Wągrowcu, Czarnkowie, Złotowie, Pile, Wysokiej, Łobżenicy i Rogoźnie. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

WIRPiE w partnerstwie z poznańską Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości uruchamia aktualnie pierwszy w północnej Wielkopolsce Klub Integracji Społecznej dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych – całodzienną jednostkę aktywizacji społecznej i zawodowej.

Z początkiem 2013 roku utworzymy w Chodzieży Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz cztery Centra Doradztwa w subregionie pilskim wspierające organizacje pozarządowe oraz uruchomimy sześć spółdzielni socjalnych.

Kolejnym krokiem ku rozwojowi będzie oddanie do użytku najnowocześniejszego ośrodka szkoleniowego w północnej Wielkopolsce, wyposażonego w sprzęt multimedialny i rozwiązania techniczne zgodne z najnowszymi trendami i innowacyjnymi technologiami.

Na początku przyszłego roku w ramach projektu PO KL powstanie żłobek w Chodzieży i kilka oddziałów żłobka w Poznaniu. Odnosimy też sukcesy poza województwem wielkopolskim, m.in. w województwie kujawsko-pomorskim uruchamiamy oddział przedszkolny.

Realizując zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu, WIRPiE wspiera chodzieskie organizacje pozarządowe fundując sprzęt komputerowy, rehabilitacyjny, służący na co dzień osobom niepełnosprawnym. Jak mówi Łukasz Dymek, właściciel WIRPiE – sukces firmy to dobra kadra i profesjonalne zarządzanie, zespół WIRPiE to 20 fachowców różnych branż oraz ponad 60 osób współpracujących – trenerów i wykładowców.

Zapraszamy do współpracy!Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
Biuro Projektów UE, Regionalny Ośrodek Szkoleniowy, Punkt Konsultacyjno-Doradczy
64-800 Chodzież, ul. Zwycięstwa 23
tel. (67) 215 27 04
www.wirpe.pl, [email protected]

Contact Us