Menu
×
Menu

Soflab Technology Sp. z o.o.

Soflab Technology Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na rynku IT. Specjalizujemy się w dostarczaniu usług z zakresu: zapewnienia jakości w projektach IT, projektowania, zarządzania i realizacji testów systemów informatycznych. Budujemy zespoły specjalistów IT do projektów wykonywanych przez naszych Klientów. Firmę tworzą osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz Klientów w obszarze zapewnienia jakości IT. Od początku istnienia uczestniczymy w dużych projektach, co umożliwia nam ciągłe podnoszenie kompetencji zatrudnionych pracowników.
W oparciu o doświadczenie możemy stwierdzić, że profesjonalne testy, realizowane już we wstępnej fazie tworzenia systemu informatycznego są jednym z kluczowych warunków osiągnięcia pełnego sukcesu wdrożenia informatycznego.
Wizja Soflab Technology Sp. z o.o.
Tworzymy największą w Polsce spółkę zajmującą się wyłącznie testowaniem systemów informatycznych, niezależną od dostawców i odbiorców software’u, ukierunkowaną na stały wzrost jakości usług oraz ich efektywność.
Nasza Misja
Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług kompleksowego testowania systemów informatycznych w celu zapewnienia satysfakcji i bezpieczeństwa wszystkich ich użytkowników

Soflab Technology Sp. z o.o. jest największą w Polsce spółką zajmującą się wyłącznie testowaniem systemów informatycznych, niezależną od dostawców i odbiorców software’u, ukierunkowaną na stały wzrost jakości usług oraz ich efektywność.

Zespół Soflab posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz Klientów w obszarze zapewnienia jakości IT zarówno pod względem technologicznym jak i organizacyjnym.

Od początku istnienia uczestniczymy w dużych projektach, co umożliwia nam ciągłe podnoszenie kompetencji naszych pracowników.

W oparciu o doświadczenie możemy stwierdzić, że profesjonalne testy, realizowane już we wstępnej fazie tworzenia systemu informatycznego są jednym z kluczowych warunków osiągnięcia pełnego sukcesu wdrożenia informatycznego.

Działamy w branżach, w których testy oprogramowania mają duży wpływ na wizerunek i możliwości operacyjne naszych Klientów, dlatego ciągle doskonalimy jakość świadczonych przez nas usług.

Współpracujemy z firmami należącymi do liderów branż:

  • telekomunikacyjnej,
  • ubezpieczeniowej,
  • bankowej,
  • energetycznej,
  • oraz wiodącymi portalami internetowymi.

Naszym doświadczeniem wspieramy Klientów w korzystaniu z usług dostawców IT.

Zarządzamy jakością w projektach IT. Wspieramy zarządzanie poszczególnymi etapami projektów:

  • zbieranie wymagań,
  • wybór dostawców oraz rozwiązań,
  • kontraktowanie,
  • realizacja prac.

Dostarczamy informacje, dzięki którym nasi Klienci łatwiej mogą podejmować decyzje i sprawniej egzekwować od dostawców wartości, które są istotne dla organizacji i poszczególnych projektów.

W Soflab każdy ma możliwość nieograniczonego rozwoju w zakresie testów oprogramowania, zarządzania projektami testowymi, oraz zarządzania jakością.

Zarząd wspiera pracowników w poszerzaniu kompetencji poprzez finansowanie szkoleń, egzaminów certyfikujących.

Stale rozwijamy zakres szkoleń wewnętrznych, które umożliwiają reagowanie na zmieniające się potrzeby naszych klientów.

Dążymy do potwierdzania naszych kompetencji międzynarodowymi certyfikatami.

Szkolenia i egzaminy certyfikujące wspierają rozwój umiejętności, a udział w różnorodnych projektach sprzyja poznawaniu predyspozycji osobowych. Każdy ma możliwość kreowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Aktywnie uczestniczymy w konferencjach krajowych i zagranicznych, co pozwala nam na wymianę doświadczeń i wiedzy.

Soflab Technology Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowiska:

Miejsce zatrudnienia: Gdańsk, Warszawa, Wrocław

Terminy składania aplikacji: zgłoszenia przyjmujemy cały rok

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk znajdziecie także na naszej stronie internetowej www.soflab.pl – zakładka „Kariera”

SOFLAB Technology Sp.z o.o.
Siedziba
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. +48 32 353 31 25
fax +48 32 353 31 26

Biuro Handlowe
ul. Złota 59 ( Skylight)
00-120 Warszawa

[email protected]
www.soflab.pl

Contact Us