Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Chcesz być Menedżerem Testów? Musisz wiedzieć jak oszacować biznesową wartość testowania. została wyłączona

Chcesz być Menedżerem Testów? Musisz wiedzieć jak oszacować biznesową wartość testowania.

Opublikowane przez | 3 lipca 2013 | felieton

autor: Wojciech Pająk

istqb2W przedsięwzięciach informatycznych osoby odpowiadające za szeroko rozumiane zapewnianie jakości powinny mieć wystarczającą wiedzę, aby udzielić odpowiedzi na nurtujące innych udziałowców pytania.

Czy testowanie się opłaca?
Czy warto inwestować w jakość?


Najbardziej racjonalna odpowiedź brzmi oczywiście: to zależy. Wygodniej byłoby stwierdzić, że jakość i testowanie mogą się opłacać, i że jest to zależne także od rozwiązań innych zagadek, z których najważniejsze to:

Komu ma się opłacać?
Czym jest dla nas jakość?
Ile będzie kosztował nas brak jakości?

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytania warto mieć w zanadrzu choćby nawet bardzo ogólne szacunki dotyczące potencjalnych awarii, które mogą wystąpić w produkcie już po przekazaniu go w ręce klientów/użytkowników.

Biznesowa wartość testowania może być wyrażona w sposób policzalny (ilościowo) lub niepoliczalny (jakościowo). Mówiąc o wartości biznesowej na myśl przychodzą nam najczęściej pieniądze, ale warto pamiętać, że są też inne aspekty dające się zmierzyć. Do głównych pozafinansowych wartości możliwych do uzyskiwania dzięki testowaniu zaliczymy:

 • awarie, którym udało się zapobiec znajdując defekty w specyfikacjach, czy kodzie źródłowym,
 • krytyczne awarie zidentyfikowane w trakcie testowania.

Oczywiście o realnej wartości możemy mówić dopiero wtedy, gdy defekty powodujące awarie zostaną wyeliminowane, ale to zwykle zależy nie tylko od Menedżera Testów.

Testowanie nie wytwarza żadnych usług, czy towarów, które mogłyby zostać sprzedane przynosząc profity organizacji wytwarzającej produkty informatyczne – niemożliwe jest zatem wyrażenie wartości biznesowej jako potencjalnego przychodu. Testowanie powinniśmy traktować jako koszt pozyskania informacji o jakości. Aby pozyskanie tej informacji było dla nas opłacalne, musimy wiedzieć jakie jest ryzyko związane z jej brakiem. Brak wiedzy o jakości to wielki znak zapytania, który prędko może się przeobrazić w:

 • czas i pieniądze poświęcone na naprawę awarii po wydaniu oprogramowania,
 • dużo mniejsze przychody ze sprzedaży z uwagi na niską jakość,
 • straty klientów z uwagi na niedostępność lub niepoprawne działanie dostarczonego systemu,
 • kary umowne wypłacane poszkodowanym klientom,
 • koszty procesów sądowych,
 • utratę kolejnych projektów, klientów i ich zaufania.

Zgodnie z sylabusem poziomu zaawansowanego ISTQB (wersja z 2007 roku) wyróżniamy cztery kategorie kosztów jakości:

 • koszty zapobiegania,
 • koszty wykrywania awarii,
 • koszty awarii wewnętrznej,
 • koszty awarii zewnętrznej.

Podobnie jak trzy pozostałe kategorie, koszt tzw. awarii zewnętrznej może być wyrażony ilościowo i jakościowo. Czas i pieniądze oczywiście możemy policzyć i na tym powinniśmy się skupić, aby nikt nie zarzucił nam „wróżenia z fusów”. W zasobach internetowych bez trudu znaleźć można przykłady awarii, na przykład w sektorze bankowym, których obsługa pochłonęła ponad 100 milionów dolarów. Znając praktyki departamentów IT nie powinniśmy raczej zakładać, że środki przeznaczone na testowanie (czyli pozyskanie informacji o jakości) znacznie przewyższały owe 100 milionów. Menedżer testów często słyszy od innych, że budżet jest mały, że nie przewiduje czasu i zasobów na testy i musimy oszczędzać. Zazwyczaj osoby spoza jednostki zajmującej się zapewnianiem jakości nie dostrzegają, że oszczędność 10 tysięcy w pewnym momencie przedsięwzięcia może doprowadzić do konieczności wydania wielokrotności tej sumy w przyszłości, nie mówiąc już o innych, opisanych wcześniej kosztach awarii zewnętrznej.

Biznesowa wartość testowania może być wyrażona w kwocie setek tysięcy lub milionów dowolnej waluty. Jest to kwota, której wydania/straty możemy uniknąć, ponieważ odpowiednio wcześniej zainwestowaliśmy jej ułamek w pozyskanie informacji o jakości. Warto pamiętać, że testowanie kosztuje, chodzi jednak o to, by dostrzec i umieć wykazać, że jego brak może kosztować dużo więcej. Jedną z odpowiedzialności Menedżera Testów jest dostrzeganie i promowanie biznesowej wartości testowania w organizacji, kiedy jest ona niezauważana przez innych. Menedżer Testów powinien być także świadomy, że bywają projekty, w których koszt awarii zewnętrznej jest akceptowalny – wówczas ograniczanie wydatków na testowanie jest uzasadnione.

Contact Us