Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Firma prywatna, państwowa, a może budżetówka? Gdzie pracuje się najlepiej? została wyłączona

Firma prywatna, państwowa, a może budżetówka? Gdzie pracuje się najlepiej?

Opublikowane przez | 25 lutego 2015 | artykuł, wydarzenia

Instytut Great Place to Work® w Polsce zlecił na początku lutego 2015 r. kolejny coroczny ogólnopolski sondaż, zadając ponad tysiącowi respondentów pytania na temat ich opinii dotyczących ich pracodawców*. Średni wskaźnik pozytywnych odpowiedzi respondentów w kluczowym twierdzeniu „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy” wyniósł 43 proc. i jest to odsetek, który utrzymuje się od 6 lat na podobnym poziomie. To cały czas o wiele gorzej w porównaniu z czołówką firm nagradzanych w konkursach organizowanych przez Great Place to Work®. Warto jednak zwrócić uwagę na to, w jakich firmach pracownicy uczestniczący w sondażu są najbardziej zadowoleni. Okazuje się, że pracownicy firm prywatnych, a zwłaszcza firm z kapitałem zagranicznym są częściej gotowi określić swoją firmę jako wspaniałe miejsce pracy.

Tylko 47 proc. pracowników firm prywatnych odpowiedziało w sondażu, że pracuje w wyjątkowym i przyjaznym miejscu pracy, gdy tymczasem jeszcze mniej, bo jedynie 39 proc. zatrudnionych w administracji państwowej czy spółkach skarbu państwa zgadzało się z takim stwierdzeniem.

Instytut Great Place to Work

Okazało się również, że pracownicy firm z kapitałem zagranicznym są nieco bardziej zadowoleni ze środowiska pracy w porównaniu do zatrudnionych w firmach o kapitale krajowym czy mieszanym (odpowiednio 47 proc., 43 proc. i 43 proc. osób zadowolonych).

Jak wynika z przeprowadzonej analizy statystycznej, do czynników mających najsilniejszy związek z ogólną opinię pracownika o pracodawcy należą: (1) przekonanie, że firma jest zarządzana uczciwie, (2) poczucie, że w pracowniku dostrzega się nie tylko pracownika, ale także człowieka oraz (3) partnerskie traktowanie pracownika, bez względu na zajmowaną pozycję w hierarchii firmy. We wszystkich tych trzech aspektach firmy prywatne wypadły najlepiej.

Instytut Great Place to Work 2

O ile przekonanie, że firma jest zarządzana uczciwie i etycznie jest najczęstsze wśród pracowników firm z kapitałem zagranicznym, to pracownicy rodzimych firm mają najlepsze (choć dalekie od ideału) opinie o swoich pracodawcach, jeśli chodzi o „ludzkie” i partnerskie podejście do pracownika.

Najsurowsze spojrzenie na pracodawców w poruszanych tu kwestiach mają osoby należące do związków zawodowych (186 ankietowanych osób przyznało się do przynależności związkowej). Tylko 41 proc. związkowców uważa, że kierownictwo prowadzi firmę w sposób uczciwy i etyczny, przy 50 proc. tak myślących osobach niezrzeszonych. Członkowie związków zawodowych są także bardziej krytyczni w pozostałych kwestiach – dotyczących dostrzegania w pracownikach ludzi (38 proc. ocen pozytywnych, czyli aż o 11 punktów procentowych mniej w porównaniu do osób niezrzeszonych) oraz partnerskiego traktowania pracowników (49 proc. opinii pozytywnych; o 6 punktów procentowych mniej w porównaniu do osób niezrzeszonych).

Instytut Great Place to Work 3

Nie oznacza to jednak, że związkowcy negują wszystkie aspekty środowiska pracy. Po podsumowaniu wszystkich „plusów i minusów”, 40% osób należących do związków zawodowych zadeklarowało jednak, że uważa swoją firmę za wspaniałe miejsce pracy.


*Sondaż przeprowadzony na reprezentatywnej grupie N=1040 respondentów przez firmę Norstat na zlecenie Great Place to Work® w Polsce, luty 2015

Słowa kluczowae:

Contact Us