Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Jesteś odpowiedzialny za: testowanie oprogramowania, … została wyłączona

Jesteś odpowiedzialny za: testowanie oprogramowania, …

Opublikowane przez | 8 kwietnia 2015 | wydarzenia

SQAMJesteś odpowiedzialny za:
– testowanie oprogramowania

– analizę biznesową/systemową

– zarządzanie
– bezpieczeństwo IT/informacji
?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć cenione certyfikaty?

 


Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISA

http://sqam.org/event/szkolenie-przygotowujace-do-egzaminu-cisa/

20-22 kwietnia 2015r.

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie z elementami praktycznymi, przeznaczone dla grup do 8-10 osób, prowadzone przez trenera z wieloletnim doświadczeniem. Posiadanie certyfikatu CISA poświadcza wiedzę w zakresie audytu systemów informatycznych.
Doskonałe przygotowanie do egzaminu, możliwość kontaktu po szkoleniu z prelegentem prowadzącym szkolenie. Szkolenie prezentuje wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na koniec, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie takiego szkolenia. Szkolenie poprowadzi jeden z najlepszych trenerów CISA w Polsce!


 Podstawy Zarządzania Wymaganiami REQB

http://sqam.org/event/podstawy-zarzadzania-wymaganiami-reqb/

21-22 kwietnia 2015r.

Akredytowane szkolenie z Inżynierii Wymagań przygotowujące do zdobycia certyfikatu REQB Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań, oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Potwierdza również znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań, oraz zasady dobrego zarządzania ryzykiem. Certyfikaty REQB są dowodem kwalifikacji eksperckich z zakresu inżynierii wymagań Na szkoleniu nauczysz się jak zidentyfikować i opisać wymagania oraz jak przeprowadzić skuteczną analizę wymagań.


 Audit Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001

http://sqam.org/event/audyt-wewnetrzny-bezpieczenstwa-informacji-wedlug-iso-270012013/

21-22 kwietnia 2015r.

Szkolenie na auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001.Zasady auditowania na podstawie wymagań normy ISO 19011 i ISO 27001 oraz praktyka auditowania.

Cel szkolenia:

 • przypomnienie podstawowych wymagań ISO 27001 i zasad ich interpretacji
 • poznanie procesu, zasad i skutecznych technik auditowania SZBI
 • nauczenie się jak dokumentować obserwacje z auditów bezpieczeństwa informacji tak, aby
 • przyniosły jak największą korzyść kierownictwu
 • praktyczne przećwiczenie podstawowych działań auditowych ( na konkretnej firmie)
 • omówienie najczęściej spotykanych błędów w auditowaniu SZBI
 • omówienie jak kompetencje miękkie pomagają w skutecznej realizcji auditu

 ISTQB Advanced Technical Test Analyst

http://sqam.org/event/istqb-advanced-technical-test-analyst/

22-24 kwietnia 2015r.

Szkolenie jest zgodne z programem międzynarodowej certyfikacji ISTQB i pozwala rzetelnie przygotować się do egzaminu. Daje ono również profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy testowania. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi – przez trzy dni realizują Państwo różnorodne ćwiczenia, których celem jest poznanie i zrozumienie najważniejszych zagadnień testowania oprogramowania. Trener pełni głównie rolę moderatora – równie ważna jak wykład jest wzajemna wymiana doświadczeń i przemyśleń, a wspólna realizacja ćwiczeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów i dzieleniu się wiedzą po zakończeniu szkolenia.


Podstawy testowania oprogramowania (ISTQB)  

http://sqam.org/event/podstawy-testowania-oprogramowania-istqb/

13-15 maja 2015r.

Akredytowane szkolenie realizowane na własnych akredytowanych materiałach szkoleniowych. W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają zasady testowania, zarządzania testami a także narzędzia zalecane przez ISTQB. Szkolenie to przygotowane zostało według syllabusa ISTQB, przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego ISTQB Certified Tester — Foundation Level. Wiedza uzyskana po tym szkoleniu stanowi solidny fundament, na którym można w późniejszym czasie efektywnie budować proces testowania i jego automatyzacje.


 International Qualifications Board for Business Analysis – IQBBA

http://sqam.org/event/iqbba2/

14-15 maja 2015r.

Kurs przygotowujący do certyfikacji IQBBA – programu analizy biznesowej. Analiza biznesowa jest niezbędnym elementem projektów IT, umożliwiających dokładne zrozumienie sytuacji biznesowej klienta oraz jego potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych. Oprócz standardowego obszaru analizy biznesowej, program obejmuje również aspekty innowacji
i doskonalenia procesów biznesowych, w tym przy użyciu symulacji.


 BCM – Zarządzanie Ciągłością Działania  w praktyce

http://sqam.org/event/bcm/

14-15 maja 2015r.

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć niezbędnej wiedzy osobom zajmującym się zarządzaniem bezpieczeństwem w firmie. Systemy BCMS (business contiunuity management system) są jednymi z wielu systemów zarządzania bezpieczeństwem w
firmach, jednak o tyle istotnym, że ich zastosowanie ma miejsce tam, gdzie inne zawiodły. Norma ISO 22301 jest „następczynią” normy BS 25999, ale to wcale nie oznacza, że wszystkie systemy muszą być o nią oparte. Wiele organizacji wypracowało własne metody i metodyki postępowania z ryzykiem, które nie poddaje się redukcji, a nie można go unikać. Mimo, że norma ISO 22301 jest podstawą programową, omówimy na szkoleniu również inne podejścia do ciągłości działania, w tym w szczególności zarządzanie kryzysowe wynikające z przepisów prawa.


 ISTQB Advanced Test Manager

http://sqam.org/event/istqb-advanced-test-manager/

25-29 maja 2015r.

Szkolenie w pełni odpowiada nowym wymogom Planu Kursu Zaawansowanego (Certified Tester Advanced Level Syllabus). Zależy nam, aby przyniosło Państwu jak najwięcej korzyści – nie tylko certyfikat ISTQB Advanced Test Manager. Dlatego szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi – przez pięć dni realizują Państwo różnorodne ćwiczenia, których celem jest poznanie i zrozumienie najważniejszych zagadnień zarządzania testowaniem. Trener pełni głównie rolę moderatora – równie ważna jak wykład jest wzajemna wymiana doświadczeń i przemyśleń, a wspólna realizacja ćwiczeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów i dzieleniu się wiedzą po zakończeniu szkolenia.


 ISTQB Advanced Test Analyst

http://sqam.org/event/istqb/

9-12 czerwca 2015r.

Szkolenie jest zgodne z programem międzynarodowej certyfikacji ISTQB i pozwala rzetelnie przygotować się do egzaminu. Daje ono również profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy testowania. Zależy nam, aby przyniosło Państwu jak najwięcej korzyści – nie tylko certyfikat ISTQB Advanced Test Analyst. Dlatego szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi – przez cztery dni realizują Państwo różnorodne ćwiczenia, których celem jest poznanie i zrozumienie najważniejszych zagadnień testowania oprogramowania.


 REQB Advanced Level Requirements Manager

http://sqam.org/event/reqb-advanced-level-requirements-manager/

15-17 czerwca 2015r.

Poziom Zaawansowany certyfikacji REQB ma strukturę składającą się z modułów opartych na dostępnych w zakresie Inżynierii Wymagań ścieżkach kariery. Pierwszy moduł odpowiada profilowi Menedżera Wymagań. REQB Advanced Level Requirements Manager jest zaawansowaną wersją programu Poziomu Podstawowego, rozwiniętą w poszczególnych tematach przez wiedzę, która jest niezbędna dla potrzeb Zarządzania Wymaganiami.


 Cykl z Modelowania Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN

http://sqam.org/event/cykl-z-modelowania-procesow-biznesowych-z-wykorzystaniem-bpmn-grudzien-2/

 • I moduł: Podstawy Modelowania Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN zgodnie z normą ISO/IEC 19510:2013
  11-13.05.2015r., Warszawa

Szkolenie przygotowuje do państwowego egzaminu z BPMN. Uczestnicy szkolenia pozyskują praktyczną umiejętność identyfikacji, mapowania, modelowania i publikacji procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywne przygotowywanie tych dokumentów na potrzeby opisu istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu wdrożenia systemów informatycznych, doskonalenia przedsiębiorstwa, szkoleńi komunikacji procesów.

 • II moduł: Symulacja Procesów Biznesowych z BPMN
  25-27.05.2015r., Warszawa

Uczestnicy szkolenia pozyskują praktyczną umiejętność identyfikacji i analizy procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywną weryfikację ich sprawności na potrzeby doskonalenia istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu doskonalenia procesów przedsiębiorstwa.


Kontakt:

SQAM SP. z o. o. SP. k.

ul. Postępu 17D

02-676 Warszawa

Tel.: 22 427 35 33 (wew. 43)

e-mail: [email protected]

www.sqam.org

Contact Us