Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Zarządzanie Działem Testów została wyłączona

Zarządzanie Działem Testów

Opublikowane przez | 11 lipca 2013 | szkolenia

Zarządzanie Działem Testów
Data: 22-23 lipca 2013r.
Miejsce: Warszawa
http://sqam.org/zarzadzanie-dzialem-testow-lipiec-2013

Skuteczne zarządzanie zespołem ludzi rozpoczyna się w momencie budowania tego zespołu, definiowania jego
misji i celów oraz określania zakresu odpowiedzialności. Od kierownika zespołu wymaga się nie tylko
kompetencji merytorycznych, związanych z zadaniami, do których zespół jest dedykowany, ale również
umiejętności zarządzania ryzykiem, rozstrzygania konfliktów, wyznaczania celów, kierunków rozwoju,
definiowania zadań oraz wielu innych.
Praca testera jest trudna, często niedoceniana i niewdzięczna. Zdarza się, że zespół testerów próbuje się obarczać odpowiedzialnością za jakość wytwarzanego produktu. W wielu organizacjach jeszcze ciągle
wynagrodzenie doświadczonych testerów plasuje się na poziomie wynagrodzenia młodszego programisty.
To wszystko sprawia, że zarządzanie działem testów jest wyzwaniem.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu zapraszamy na dwudniowe szkolenie, podczas którego przekazywana wiedza
teoretyczna jest wzbogacana wieloma ćwiczeniami i eksperymentami z zakresu zarządzania działem testów.
Aktywna współpraca uczestników szkolenia owocuje również wzajemną wymianą doświadczeń z ekspertami
borykającymi się z podobnymi problemami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • rozpoczynających pracę w charakterze kierownika działu testów ( bez względu na jego umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa),
 • kierowników działów testów,
 • doświadczonych menadżerów, którzy debiutują w charakterze kierowników działów testów,
 • testerów i innych osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku zarządzania działem testów

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Zbudować zespół testerów od podstaw – zatrudnić właściwe osoby, zdefiniować cele i zakres działań zespołu, rozpoznać styl pracy swoich pracowników, aby odpowiednio rozdysponować pomiędzy nich zadania
 • Zaplanować prace zespołu – zdefiniować zadania, określić priorytety, wesprzeć pracę swojego zespołu narzędziami
 • Wybrać i uzasadnić wybór dokumentów, które muszą powstać w konkretnej realizacji procesu testowego
 • Zweryfikować jakość produktów wytwarzanych w procesie testowania przez podległych pracowników (plany, raporty, przypadki testowe, itp.)
 • Zorganizować pracę zespołu w sposób, który sprzyja jego wydajnemu i efektywnemu działaniu
 • Opracować i wdrożyć podstawowe pomiary w procesie testowania oprogramowania
 • Zmotywować testerów do efektywnego działania
 • Opracować ścieżkę kariery testerów w swoim zespole

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi – przez dwa dni uczestnicy realizują różnorodne ćwiczenia, których celem jest poznanie i zrozumienie najważniejszych zagadnień zarządzania działem testów. Trener pełni głównie rolę moderatora – równie ważna jak wykład jest wzajemna wymiana doświadczeń i przemyśleń, a wspólna realizacja ćwiczeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów i dzieleniu się wiedzą po zakończeniu szkolenia

Koszt szkolenia

– Cena szkolenia: 2100 PLN/os. + 23% VAT
– Last Minute: 1990 PLN/os. + 23% VAT

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • całodniowy serwis kawowy
 • obiad

Kontakt w sprawie szkoleń:

Joanna Konopka
Fax: 22 244 24 59
E-mail: [email protected]

Contact Us