Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Akredytowane szkolenie ITIL® Foundation PL została wyłączona

Akredytowane szkolenie ITIL® Foundation PL

Opublikowane przez | 19 września 2013 | szkolenia

Akredytowane szkolenie ITIL®      SQAM      

Foundation PL

Data: 30 września – 1 października 2013r.

Miejsce: Warszawa

Więcej: www.sqam.org/itil

Szkolenie otwarte ITIL® Foundation, które jest akredytowane przez EXIN/APMG i dostarczane przez Akredytowaną Organizacje Szkoleniową BEI.

ITIL® jest Zarejestrowanym Znakiem Towarowym OGC (Office of Government Commerce, Londyn, Wielka Brytania), zarejestrowanym w amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych. Zarówno ITIL®, jak i ‘Biblioteka Infrastruktury IT’ są znakami towarowymi brytyjskiego biura British Office of Government Commerce.

Cele szkolenia:

– Przygotowanie uczestników do zapoznania się z metodyką ITIL® oraz procesami i funkcjami tego modelu, kluczowe definicje, zakres oraz miary,
– Zapoznanie uczestników z zarządzaniem wg ITIL®,
– Wyjaśnienie specyfiki budowania usługowej organizacji,
– Nabycie umiejętności samodzielnego uczestnictwa w procesach wg ITIL®,
– Możliwość zdawania egzaminu ITIL® Foundation oraz uczestnictwa w certyfikacji wg standardu ISO20000.

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest przez trenera – praktyka metodyki ITIL® oraz standardem ISO20000. 
Trener stosuje nowoczesne metody aktywizujące i stymulujące Uczestników do optymalnego wykorzystania czasu zajęć. Część zajęć odbywa się w formie pracy w grupach, cześć również w formie pracy indywidualnej.

Formy przekazu informacji:

– multimedialny wykład,
– ćwiczenia z prowadzącym,
– samodzielna praca na dokumentach,
– uczestnictwo w grach symulacyjnych.

Efekty szkolenia

– poznanie i zrozumienia usługowego modelu wg ITIL®,
– rozumienie cyklu życia usług wg ITIL®,
– znajomość zagadnień, definicji, ról i odpowiedzialności wg ITIL®,
– możliwość zdawania akredytowanego egzaminu ITIL®,
– możliwość zastosowania modelu w praktycznym zarządzaniu usługami,

Cennik

– Cena szkolenia: 2500 PLN + 23% VAT/os. (cena zawiera koszt egzaminu)
Rabaty:
• 2 osoby z firmy: 100 zł
• 3 osób z firmy: 200 zł

Jeśli chcą Państwo zarejestrować na szkolenie więcej niż 3 pracowników proszę o kontakt: [email protected]

Umożliwiamy zajęcia indywidualne.

Kontakt:

SQAM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Joanna Konopka
e-mail: [email protected]

Contact Us