Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Optyka IT została wyłączona

Optyka IT

Opublikowane przez | 6 czerwca 2013 | felieton

Niemalże obiegowym już stało się powiedzenie, którego korzeni zazwyczaj doszukujemy się w Chinach, a które jest pewnie angielskiego pochodzenia: obyś żył w ciekawych czasach. Percepcja tego, czym są ciekawe czasy, zmienia się rzecz jasna w zależności od tego, kto patrzy, w jakiej sytuacji się znajduje i jak wygląda jego otoczenie, makro- czy też mikroekonomiczne.
autor: Jerzy Zientkowski

Z punku widzenia działów IT ostatnie kilkadziesiąt lat zawsze było ciekawymi czasami. Końcówka zeszłego wieku, okres zdobywania szlifów przez dzisiejszą kadrę managerów IT i CIO to okres, w którym nie można było mieć pewności, co przyniesie jutro. Nowe technologie, rozwiązania, systemy, dynamiczny rozwój dotcomów – i ich równie brutalny upadek chwilę później, wszystko wskazywało, że okręt na którym płyniemy nie jest do końca dojrzałym produktem. W wielu wypadkach można się nawet było zastanawiać, czy niektóre z rozwiązań IT są przemyślanym produktem.

Ostatnie parę lat z kolei dość dobrze odwzorowuje zachowania w makroekonomii. Ciężar „ciekawości” został przeniesiony z technologii na oczekiwania klienta. Co więcej, klient ten przestał być wyraźnie segmentowalny na korporacyjnego i konsumenckiego, trend BYOD (bring your own device) i produkcja masowa ukierunkowana na najmłodszych powodują całkowitą i nieprzewidywalną czasami zmianę wymagań.

Co nas czeka za moment? Parafrazując Witolda Orłowskiego, nową normą w IT będzie sinusoida wymagań, zagrożeń i szans, obciążenia w projektach i zasobach. Na rynku pracy okresy obfitujące w świetnych informatyków będą przeplatać się z okresami suszy – i to koherentnie do ogólnych zachowań rynku pracy.

Dobrze więc, że specyfika pracy w IT – czy to w Help Desku, serwisie, programowaniu czy w projektach wdrożeniowych przygotowała nas na takie podejście. Niezależnie od tego, jak patrzymy na IT, niepewność zawsze będzie częścią oferowanych rozwiązań, bo będą to zawsze rozwiązania dla klienta końcowego, który z definicji jest zmienny jak pogoda na morzu. Dobrze wiedzieć, że płyniemy w ciekawym kierunku.

Contact Us