Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Rynek pracy IT 2013: O czym informatyk wiedzieć powinien? została wyłączona

Rynek pracy IT 2013: O czym informatyk wiedzieć powinien?

Opublikowane przez | 4 października 2013 | artykuł, felieton

logo

Rynek pracy IT 2013: O czym informatyk wiedzieć powinien?

Specjaliści IT to grupa zawodowa, której bardzo wyraźną domeną jest silne nastawienie na rozwój wiedzy i kompetencji. W latach ubiegłych pracodawcy oceniali głównie poziom wiedzy, doświadczenie oraz umiejętności techniczne. Obecnie, aby aspirować do miana najwyższej klasy fachowca należy posiadać dodatkowe, zgoła odmienne umiejętności. Chcesz zwiększyć swoją wartość na rynku pracy? Rozwijaj miękkie kompetencje.

Poniższa prezentacja obrazuje wyniki internetowej ankiety, jaką przeprowadziliśmy na potrzeby naszej publikacji wśród kilkudziesięciu znanych pracodawców prowadzących rekrutacje na stanowiska związane z obszarem IT.

image00

Jak widać na załączonym wykresie dla pracodawców nadal najbardziej liczą się umiejętności techniczne oraz doświadczenie (92%). Zaraz po doświadczeniu plasuje się umiejętność „analitycznego myślenia”, a także konieczna w tym zawodzie kreatywność i innowacyjność (85%). Dużym atutem kandydata będzie wszechstronna wiedza (78%). Warto, więc dbać o systematyczne poszerzanie swoich horyzontów, nie ograniczając się do wąskich ram jednej specjalizacji.

Idzie nowe

Na czwartym miejscu znalazła się „umiejętność otwartej komunikacji” z wysokim wskaźnikiem (75%). To sygnalizuje, że w obecnej chwili trudno będzie Ci znaleźć ciekawą pracę, jeśli zignorujesz konieczność posiadania tego typu umiejętności. Podobnie rzecz ma się z umiejętnością rozumienia potrzeb biznesowych firmy (również wysokie notowania – 65% ankietowanych firm. Tworząc rozwiązania np. dla działu personalnego firmy, w której pracujesz musisz uwzględnić specyfikę tego działu, a także specyfikę procesu rekrutacji. Nie myśl standardowo. Wymaga to większego wysiłku, ale dzięki temu finalne rozwiązanie będzie optymalne.

Pracuj zespołowo

W wielu firmach narzekają na informatyków, że są oni zbyt wyizolowani od reszty współpracowników, że trudno im współpracować przy projektach w mieszanych zespołach, złożonych z pracowników reprezentujących różne departamenty. Umiejętność pracy zespołowej to bardzo pożądana cecha wskazana przez pracodawców. W naszej ankiecie zwraca na nią uwagę połowa ankietowanych.

Na dalszych pozycjach uplasowała się znajomość języka angielskiego – dość nisko, ale dla pracodawców oczywiste jest, że bez znajomości tego języka trudno mówić o rozwoju i wzbogacaniu wiedzy w branży. Część firm zaakcentowała problem „umiejętności zarządzania czasem pracy” (30%). Jeśli jesteś osobą, która ma kłopoty z hierarchizacją zadań bądź zbyt dużo czasu poświęcasz na ciągłe ulepszanie przygotowywanych rozwiązań warto postarać się o odpowiednie szkolenia w tym zakresie. Podobnie przedstawia się kwestia asertywności.

Pamiętaj, by w planując swój rozwój zawodowy nie pomijać podnoszenia umiejętności miękkich, zwłaszcza umiejętności komunikacji interpersonalnej. Kompetencja ta zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę na rynku pracy IT, zarówno w odniesieniu do menedżera IT jak i programisty czy pracownika serwisu komputerowego. Wyraźnie odzwierciedla to nasza ankieta.

 http://www.pasjonaciinnowacji.net

marka-pracodawcy-patronat

Contact Us