Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Testowanie oprogramowania – Praca z zespołem testerów klienta. została wyłączona

Testowanie oprogramowania – Praca z zespołem testerów klienta.

Opublikowane przez | 28 listopada 2012 | felieton

Testowanie oprogramowania – Praca z zespołem testerów klienta. Autor: Karolina Zmitrowicz Zwiększenie efektywności testów przeprowadzanych przez klienta. Niniejszy artykuł przedstawia studium przypadku dotyczącego procesu testowania systemu bankowego w środowisku klienta. Zostaną przedstawione problemy wynikłe w trakcie organizacji testowania oraz czynności przedsięwzięte w celu ich eliminacji i osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu współpracy pomiędzy dostawcą oprogramowania a klientem. Dowiesz się: Jakich reguł przestrzegać, aby testowanie nie doprowadziło do katastrofy; Jak poprawić proces testowy, gdy jest już w trakcie realizacji, a rezultaty są dalekie od ideału. Pierwsza część artykułu opisuje podstawowe rodzaje testów zwykle przeprowadzanych przez klienta. W następnej kolejności zostaną przedstawione zalety i wady udostępnienia aplikacji zespołowi klienta z punktu widzenia dostawcy oprogramowania. Trzeci rozdział artykułu jest subiektywną próbą stworzenia pewnego ogólnego schematu postępowania podczas organizacji testowania w środowisku klienta – przedstawia pewne zasady, które powinny być przestrzegane zarówno przez dostawcę, jak i klienta, aby uniknąć w przyszłości potencjalnych problemów. Ostatnia część artykułu to studium przypadku opisujące, w jaki sposób zorganizowano proces testowy w projekcie realizowanym dla zagranicznej instytucji bankowej. Po zapoznaniu się w treścią artykułu, czytelnicy zdobędą wiedzę, w jaki sposób można czerpać korzyści z udostępnienia systemu klientowi oraz zwiększyć efektywność testowania, a także zaufanie klienta zarówno do produktu, jak i samego producenta oprogramowania. Podejmując się realizacji usługi wytworzenia systemu informatycznego, dostawca IT zobowiązuje się do wypełnienia pewnych określonych czynności. Nie tylko musi dostarczyć gotowy produkt w założonym terminie i w ramach określonego budżetu, zagwarantować niezbędne wsparcie przy wdrożeniu systemu i przeszkoleniu użytkowników, ale i powinien przedstawić gwarancję niezawodności i poprawnego działania systemu. Warunkami spełnienia takiej gwarancji są na ogół kryteria wejścia / wyjścia stosowane dla poszczególnych etapów testowania wytwarzanej aplikacji. Dla każdego etapu testowania powinny zostać spełnione nieco inne kryteria. Zapewniają one, iż pewien etap implementacji systemu został ukończony, a jego rezultat zweryfikowany z pozytywnymi wynikami. Mimo obaw i sprzeciwów, związanych z ujawnieniem kondycji aplikacji przed czasem jej oddania do oficjalnych testów akceptacyjnych, wytwórcy oprogramowania coraz częściej godzą się na przeprowadzanie testów aplikacji przez zespół klienta. Zwykle dzieje się tak na życzenia klienta, który pragnie mieć stały wgląd w postęp prac deweloperskich i stan ukończenia systemu. Informacja taka ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących np. budżetu, daty oddania systemu na produkcję itd. Czasem rozstrzyga też o kwestii “być albo nie być” – kontynuować produkt czy go zawiesić ze względu na mniejsze niż zakładano postępy prac. Niniejszy artykuł przedstawia przykładowy proces testowania przez klienta oraz pokazuje trudności, które można napotkać wspomagając taki proces. Z drugiej strony zostaną ukazane korzyści takiego podejścia i jego możliwy pozytywny wpływ na powodzenie przedsięwzięcia IT (…) czytaj dalej: http://sqam.org/magazine/1822-testowanie-oprogramowania-praca-z-zespolem-testerow-klienta

Contact Us