Menu
×
Menu
Możliwość komentowania Zarządzanie zespołem programistycznym została wyłączona

Zarządzanie zespołem programistycznym

Opublikowane przez | 16 stycznia 2014 | szkolenia

Zarządzanie zespołem programistycznym

http://sqam.org/zarzadzanie-zespolem-programistycznym

Trener: Hanna Kasprzyk
Data: 27-28 stycznia 2014r.
Miejsce: Warszawa

Szkolenie 2-dniowe
Dla grupy od 4 – 12 osób

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie planowania i zarządzania zespołem programistycznym.
Przekazane wskazówki powinny ułatwić takie przegotowanie działu produkcji oprogramowania, by jego prace przebiegały efektywnie i z minimalną liczbą zakłóceń.

Cena Last minute: 1900 PLN/os. + 23% VAT

Program szkolenia

 • Organizacja pracy w dziale programistycznym
 • Zadania kierownika działu programistycznego
 • Podejście projektowe
 • Zagrożenia i radzenie sobie z nimi
 • Najczęstsze przyczyny porażek
 • Jakie są czynniki sukcesu?

Planowanie i kosztorysowanie prac

 • Struktura podziału prac
 • Określanie priorytetów prac
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań (CPM, Pert)
 • Harmonogramowanie (czas i koszty)

Kontrola i monitorowanie

 • Kontrola postępów prac (Metoda Earned Value)
 • Organizacja monitoringu i sprawozdawczości
 • Podejmowanie działań zaradczych w przypadku odstępstw od planu

Zarządzanie ryzykiem w pracach programistycznych

 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza i ocena ryzyka
 • Monitorowanie ryzyka i podejmowanie działań z nim związanych

Zarządzanie jakością w pracach programistycznych

 • Zadania zarządzania jakością
 • Miary jakości systemów informatycznych
 • Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych

 • Wprowadzanie zmian
 • Schemat zarządzania zmianami
 • Dokumentowanie zmian (wprowadzonych i niewprowadzonych)

Zarządzanie konfiguracjami i wersjami oprogramowania

 • Zadania zarządzania konfiguracjami
 • Kontrola wersji
 • Kontrola zmian
 • Audyt konfiguracji

Zamknięcie projektu i jego ewaluacja

 • Tworzenie „Księgi doświadczeń”

Podsumowanie

Dowiedz się więcej::

Kierownik Projektu
Joanna Konopka
[email protected]

Asystent Kierownika Projektu
Klaudia Frant
Tel.: 22 4273658
Fax: 22 244 24 59
E-mail: [email protected]

www.sqam.org

Contact Us